Tänään hoidan sotien uhreja

Lahjoita yhden työpäivän palkkasi kehitysyhteistyölle ja osallistut sodista toipuvien maiden kansanterveysjärjestelmien edistämiseen.

Sodan vaikutuksista kansanterveyteen

Maailmassa on tällä hetkellä meneillään useita kymmeniä aseellisia konflikteja. Pelkästään toisen maailmansodan jälkeen on käyty tai käydään yli 250 eri tyyppistä sotaa.

Tämän päivän sodille on ominaista siviiliuhrien suuri määrä. Vaikka uhrien kokonaismäärän laskeminen on vaikeaa, monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tänä päivänä sotien uhreista yli 90 prosenttia on siviilejä. Sodat eivät enää ole niinkään ammattiarmeijoiden välisiä yhteentörmäyksiä, vaan kamppailuja, joissa siviilit ja armeijat sekoittuvat. Tämä on tilanne erityisesti pitkäkestoisissa sisällissodissa ja niiden kaltaisissa tilanteissa. Myös terrori-iskut ovat tämän päivän sodille tyypillisiä - niissä menehtyy ennen muuta siviilejä.

Sotien negatiiviset kansanterveysvaikutukset ovat monenlaisia. WHO:n Social Determinants of Health - komissio on mm. muistuttanut, että sodat vaikuttavat lasten terveyteen, johtavat pakolaisuuteen ja vähentävät maatalouden tuottavuutta. Konfliktit heijastuvat negatiivisesti lapsi - ja äitikuolleisuuteen, rokotustiheyteen, synnytyskuolleisuuteen, puhtaan veden saatavuuteen ja viemäröintiin. Jo kadonneet tartuntataudit, kuten polio, palaavat sota-alueilla takaisin. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä on sota-alueilla pulaa ja mielenterveyspalveluita on huonosti saatavilla. Sodat aiheuttavat vakavia psyykkisiä traumoja sekä sotilaille että siviileille. Ydinaseet ovat käsittämättömän valtava kansanterveysuhka. Vaikkapa vain vahingossa tapahtuva ydinaseen laukaisu voisi aiheuttaa maailmanhistorian pahimman kansanterveyskriisin.

Konflikteista toipuminen ja jälleenrakennus on aina monin tavoin hitaampaa, kalliimpaa ja monimutkaisempaa kuin konfliktien ennaltaehkäisy. Maailmassa käytetään neljä miljardia dollaria päivässä asevarusteluun. Yhteen päivään käytettävällä summalla rahoittaisi 100 000 kierrosta rauhanneuvotteluja. WHO:n mukaan globaalin terveyden ylläpitämiseen tarvittaisiin noin kuusi miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain - kuvaavaa on, että pelkästään Yhdysvaltain puolustusmenot ovat lähes satakertaiset.

WHO on korostanut lääkärien ja muiden kansanterveyden ammattilaisten roolia sotien torjunnassa ja rauhan saavuttamisessa. Rauhan puolesta puhumisen voi liioittelematta sanoa olevan osa lääkärin etiikkaa.

» Lue lisää LSV:n kohdealueiden konflikteista.